Life of Johanna

En blogg om mina personliga tankar

Uppdatera kunskaperna!

Något jag har tänkt göra länge, är att uppdatera mina kunskaper inom både HLR och första hjälpen. Det är något alla borde göra, för det kan vara skillnaden mellan liv och död. Förr fick många första hjälpen kurs och utbildning inom HLR via sitt arbete, men även om man fått en sådan för längre sedan så gäller det att hålla kunskaperna levande och färska i minnet. Det är därmed inte fel att då och då ta en första hjälpen kurs så väl som en HLR utbildning. Om du gått en första hjälpen kurs så vet du vad du ska göra om en olycka har skett.

Lär dig att ge första hjälpen

Hos Hjärtgruppen kan du boka in både en HLR utbildning och en första hjälpen kurs. Båda leds av erfarna läkare och medicinskt utbildade människor. Det har jag planer på att göra. Först ska jag gå en första hjälpen kurs hos Hjärtgruppen. Läste på deras sida att med denna kurs får man lära sig vad man ska göra om man är först på plats. Man får även lära sig hur man avgör om det är ett livsfarligt läge eller inte. Andra saker man lär sig hos Hjärtgruppens första hjälpen kurs är att kontrollera andning, skapa öppna luftvägar och åtgärda luftstopp. Hjärtgruppen lär även ut hur man stoppar blödningar och åtgärdar chock. Genom att gå denna kurs så lär man sig även att använda en förbandsutrustning och rädda liv. Så har du också kunskaper som behöver uppdateras så tycker jag du ska boka in dig på en första hjälpen kurs och en HLR utbildning.

19 Sep 2016