Life of Johanna

En blogg om mina personliga tankar

Leva självständigt trots funktionshinder

Om du har ett funktionshinder samt behov av hjälp med grundläggande behov, så kan du ha rätt till personlig assistans i Lund, eller i den stad du bor. Du kan med hjälp av egna personliga assistenter leva som alla andra och självständigt, fast med hjälp så att säga. 

Det kan vara att du har behov av hjälp med att sköta din hygien, få hjälp med att ta av och på dig eller att få hjälp med att äta, eller att kommunicera med andra. Det är nämligen dessa saker bland annat som räknas till grundläggande behov. Om det grundläggande behovet överstiger 20 timmar per vecka så måste du göra en ansökan hos Försäkringskassan, annars hos din kommun.

Vem kan få personlig assistans?

Den som är upp till 65 år och som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver personligt utformat stöd kan ansöka om personlig assistans.

Personen måste även omfattas av lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) och bedömas ha behov av den formen av omsorg av kommunens biståndshandläggare.

Med en personlig assistent kan du få hjälp i hemmet och utanför. Du kan bland annat få hjälp med personlig omvårdnad – till exempel hjälp vid måltider, personlig hygien, förflyttning och hjälp att kommunicera. Du kan även få hjälp med hemmets skötsel – till exempel städning, tvätt, inköp och matlagning samt stöd att aktivt delta i samhällsliv och fritidsaktiviteter.
Hälso- och sjukvård, rehabilitering är även det saker som kan komma att ingå i hjälpen.

21 Dec 2021