Life of Johanna

En blogg om mina personliga tankar

Varför bli jurist?

Förutom den höga lönen som så gott som alla jurister har, finns det andra, acceptabla fördelar med att bli jurist? Jag undrar eftersom jag funderar på att plugga juridik. Det är ju inte riktigt hur lätt som helst att bli jurist, man måste komma in på juristlinjen på det universitet som du vill plugga på och för att komma in behövs A i nästan alla ämnen. Det har blivit så passa attraktivt att plugga just det. Själva utbildningen kanske inte är så intressant. Det är otroligt mycket som ska plöjas igenom. Sex år brukar det ta innan man är klar jurist. Sedan väntar däremot ett väldigt intressant jobb, inom vitt skilda områden.

Detta gör en jurist

Att arbeta som jurist är ganska brett. Man får göra en hel del olika saker. Denna lista med arbetsuppgifter för en jurist kommer från http://www.juristinfo.nu och är följande:

 • Tolka lagar och regler som spelar roll för uppdragsgivaren.
 • Bevaka lagändringar och förutse vilka konsekvenser det kan få för uppdragsgivarens verksamhet, dess personal och kunder.
 • Upprätta kontrakt mellan olika parter.
 • Granska avtal som uppdragsgivaren är intresserad av.
 • Förhandla på uppdrag av sin arbetsgivare.
 • Föra sin uppdragsgivares talan i olika sammanhang. Till exempel i en rättegång.
 • Jurist inom nästan alla branscher

  Egentligen kan man jobba inom nästan alla branscher; som affärsjurist, medicinsk jurist, domstolsjurist, brottmålsadvokat, målsägandeadvokat, domare, förhandlare, som avtalsjurist, inom arbetsrätt och så vidare. Man kan jobba på en advokatbyrå och får då försvara någon som är åtalad, men man kan också jobba inom någon myndighet som utredare. Att bli jurist, behöver alltså inte innebära något specifikt arbete, det gör däremot en advokat. Man får inte kalla sig advokat hur som helst, utan måste ingå i Advokatsamfundet i Sverige för att få kalla sig det. Det är som advokat som jag skulle vilja jobba. Det är inte kul att arbeta som åklagare och åtala folk. Det låter tråkigt.

  3 Sep 2017