Life of Johanna

En blogg om mina personliga tankar

Så fungerar rekryteringen på 2020-talet

Rekrytering är något som alltid har varit viktigt för företag. Det för att få in rätt person på rätt plats. Ny teknik gör det möjligt att göra rekryteringar på ett bättre sätt. Det ger fler möligheter att vara strategisk, smart, samt gör det lättare att hitta rätt kandidater. På recruto.se finns det till exempel smarta rekryteringsverktyg att använda. De är är utformade för att optimera hela din rekryterings- och bemanningsprocess. Idag är det många arbetsgivare som upplever att det är en brist på talanger. Det är ett måste att idag ge alla kandidater en bra  upplevelse av rekryteringsprocessen. När rekrytering sker, så är det viktigt att vara transparant och tydlig. Dels med vad man söker, dels vad som sker i rekryteringsprocessen.

Idag är arbetsmarknaden kandidaternas marknad. Så arbetsgivarare idag som vill öka sina möjligheter att få de kandidater de söker, måste kunna kommunicera värdet av det jobb de har att erbjuda. En avgörande betydelse är hur kandidaterna uppfattar företaget och arbetsplatsen. Det avgör om de ens överväger att söka jobbet eller inte. 

Effektivitet med digitala HR-verktyg

Samhället idag präglas av digitaliseringen och det gör även HR. Idag är det fullt möjligt att genomföra hantering av CV:n och referenstagning på ett digitalt sätt. Videointervjuer är även det något som blir ett vanligare inslag i rekryteringsprocessen. Det är smart att satsa på digitala verktyg som underlättar rekryteringsprocessen och gör den så enkel och smidig som möjligt, både för arbetsgivaren och för kandidaten.

Något annat som har blivit allt mer vanligt de senaste åren är artificiell intelligens, AI, och algoritmer. De har även tagit klivet in inom rekrytering. Bland annat genom att låta AI hjälpa till vid intervjuer och testalgoritmer som kan förutsäga en kandidats framtida arbetsprestation.

Gigkonsulter och flexiblare anställningar

Arbetsmarknaden idag är allt mer flexibel. Digitaliseringen har gjort det bra mycket enklare att söka jobb idag. Det bidrar en hel del till att många byter jobb snabbare idag än vad de gjorde för bara några år sedan. Just att anställa flexibelt är en trend just nu, många fler giggar, alltså jobbar som gigkonsult och det är allt fler som vill testa det sättet att jobba på. Man kan se att det är en trend just på grund av att det idag finns flera olika digitala tjänster som gör det enkelt att hitta gig eller giggare. 

Allt viktigare med onboarding och kompetensutveckling

En av de faktorer som så kallade millenials värderar högt då de söker jobb är att det ska finnas goda utvecklingsmöjligheter. Så som arbetsgivare har det blivit allt mer viktigt att kunna  erbjuda bra kompetensutveckling så väl som det är viktigt att ha en organisation som möjliggör just detta. För att det ska vara en bra onboarding så ska den vara tydlig samt att den nya medarbetaren ska kunna känna igen sig från rekryteringsprocessen. Onboarding är den första tiden på företaget för den nyanställda. Hur den tiden ser ut är avgörande för effektiv och motiverad personen kommer att vara. 

Användning av sociala medier

Under en längre tid så har sociala medier spelat en stor roll inom rekryteringsvärlden. Det är inte längre bara annonser via Facebook eller LinkedIn. Användandet av sociala medier är idag utbrett, särskilt bland de yngre. Att använda sig av det är ett effektivt medium för företag för att nå ut med företagets employer branding och kultur. Det är även en bra plats att söka kandidater på. Video är ofta ett bra redskap att använda. Särskilt om det är en yngre målgrupp du vill nå ut till. 

Att använda olika verktyg, digitalisera mer samt nå ut till rätta målgrupperna, det är viktigt för rekrytering under 2020-talet. 

6 Sep 2020